Planta de puríns de Sarreaus: legalmente cuestionable

O proxecto Mediante anuncio no DOG nº 70, do 13-04-2020, a D.X. de Calidade Ambiental e Cambio Climático someteu a información pública a autorización ambiental integrada da “Planta de tratamento de residuos non perigosos (RNP) Sarreaus” (Ourense). O obxectivo é reformar e reabrir o antigo “Centro Tecnolóxico Medioambiental” para tratar…

Ler máis

Planta de puríns de COREN en Sarreaus

Tramitación ambiental No DOG nº 70, do 13-04-2020, someteuse a información pública a tramitación da autorización ambiental integrada (AAI) da “Planta de tratamento de residuos non perigosos (RNP) Sarreaus” (Ourense) solicitada por Unión de Inversiones Miño, S.A. Esta empresa do grupo COREN pretende reformar e reabrir o “Centro Tecnolóxico Medioambiental”…

Ler máis

1528 words to drain Antela

Esquema do proxecto de desougamento de 1957

Despite the fact that a project by F.Conde-Valvís came into existence in 1937 (see Conde-Valvís, 1975) and a frustrated attempt to obtain the concession by the company “Agrícola de Antela, S.A.” (see Zapata Tejedor, 1967), the lagoon of Antela survived during the first half of the 20th century despite the…

Ler máis