As tres especies de Senecio que se presentan aquí (Senecio mikanioides, Senecio tamoides Senecio angulatus) teñen en común a orixe sudafricana, o feito de ser gabeadores e ter follas palmatinervias. Invaden sebes, muros e zonas con salgueiros, ameneiros, silveiras e especies ruderais.

PDF