Proxecto Libera 2019 na Veiga de Gomareite

Proxecto Libera

Grazas a todos os voluntarios que coa Sección Antela de SGHN traballaron a reo o pasado 23 de febreiro limpando un pouco máis a Veiga de Gomareite. A actividade está enmarcada nun novo convenio de colaboración con SEO/BirdLife dentro da campaña de “Apadrinamientos 2018” do “Proyecto LIBERA naturaleza sin basura”. Os traballos son continuación dos desenvolvidos o pasado ano co “Proxecto Libera na Veiga de Gomareite” e conta novamente cunha axuda de 1500 euros.

Do mesmo xeito que o ano pasado o obxectivo foi recoller a maior cantidade posible de lixo, nesta ocasión actuando sobre as zonas onde no pasado setembro estivéronse a retirar as montoneiras de residuos na Veiga de Gomareite no marco das axudas a investimentos non produtivos vinculados a realización de obxectivos agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura 2000.

Máns á obra

O magnífico nivel de enchente (resultado dos traballos anteriores) non permitiu o acceso a algúns lugares dentro da veiga. Por iso actuamos sobre as alineacións e muros de pedra e terra na procura sobre todo de plásticos e outros residuos que quedaron mesturados durante os traballos coa maquinaria.

Pero, con grande desgusto os voluntarios atopáronse con lixo novo depositado dende a finalización da obra fai cinco meses. Despois da primeira e desagradable impresión iníciase a retirada dos residuos asimilados a urbáns mentres para posterior ocasión déixanse outros como pneumáticos, envases contaminados e entullos de obra.

Como aínda quedaba tempo de traballo, achegámonos á veiga asolagada para retirar algúns restos nos lugares accesibles. Desde ahí disfrutamos dunhas fermosas vistas da veiga de Gomareite parcialmente asolagada.

Así de fermosa está a Veiga de Gomareite grazas aos traballos desenvolvidos en setembro

As dificultades non arredan aos voluntarios

O lixo está moi disperso e mesturado coas pedras e terra, polo que o traballo é bastante lento e a cantidade de materiais retirados é menor que noutras ocasión. Así e todo o volume extraído acadou algo máis dos 3 m3. Finalmente os residuos depositáronse en contedores de recollida dos residuos sólidos urbáns.

E despois do traballo aínda quedou algo de tempo para visitar algún dos últimos predios alugados ao Bantegal.

E quedamos xa para a vindeira xornada de limpeza en Gomareite, cando as condicións climáticas e de crianza das especies obxectivo o permitan. Agardámosvos a todos os queirades acompañarnos.