Os homes que non amaban ás árbores en Santiago

Hai 10 anos, cando o “Plan E”, reurbanizouse a Rúa Sta. Marta de Arriba en Santiago de Compostela. “Humanización” das rúas chamáronlle e, tendo as beirarrúas nada menos que 6 m de largura, ás árbores que plantaron deixáronlle uns rídiculos alcorques de apenas 0,9 m2 de superficie. Tan só 0,9 m2 para unhas árbores que poden acadar de 25 a 40 m de altura! E nin siquera de terra, pois seica para que quedara máis fermoso, os cans non fixeran neles as súas necesidades, non medraran “malas herbas” e fosen máis doados de limpar, pavimentaron os alcorques (máis…).

As “mentes privilexiadas” que deseñaron, aprobaron e financiaron tan rídiculos alcorques seica non sabían que as árbores teñen o costume de medrar. Ao non deixarlles suficiente espazo, as raíces comezaron a levantar algunhas baldosas das beirarrúas.

Calquera persoa que ame as árbores optaría pola solución correcta: ampliar os alcorques pois na beirarrúa hai espazo máis que de sobra para os peóns. Ás árbores medrarían máis sans e vigorosas. Poñendo unhas pinceladas de natureza na cidade: alivio para o espírito en tempos de confinamentos! Mitigando o ruido e a contaminación, proporcionándonos oxíxeno e sombra: alivio para o corpo todos os días!

Lamentablemente, algúns que toman decisións seica teñen a cabeza tan cuadriculada como os alcorques e optaron por outra “solución”: cortar polo san as raíces (de ata 8 cm de diámetro!) que tiveron a “osadía” de sairse dos 0.9 m2. Esperemos que non teña fillos, non vaia ser que aplique “solucións” semellantes cando non lles valgan os zapatos.