O MHN, contribuíndo ao coñecemento e divulgación do patrimonio natural

[Texto en castellano al final]

O Museo de Historia Natural segue coa súa labor de acollida de coleccións. Nesta ocasión, revisamos o material que hoxe forma parte dos seus fondos, logo de pertencer á colección do particular Daniel Rodríguez García (1911-2001). Esta colección está formada maiormente por material conquiliolóxico (cunchas de moluscos), crustáceos mariños e equinodermos, todos eles pertencentes a diversas especies.

Rodríguez García foi un coronel de artillería nado en Ferrol o 25 de setembro de 1911. Traballou como mestre de escola e como químico, ademais de ocupar o cargo de Tenente de Alcaide do Alcázar de Segovia ata a súa xubilación no ano 1975, momento no que comeza a súa paixón como coleccionista de cunchas.

Foi unha persoa vencellada ao eido museístico, de feito no ano 1964 recibiu a Cruz de Alfonso X o Sabio pola súa labor na reforma museística das salas do Alcázar. Visitaba case a diario polas mañás as praias de Ferrolterra para recoller cunchas. Facíao logo de exercitar a súa mente mediante exercicios e problemas matemáticos, físicos e de xeometría, como terapia preventiva ante a presenza de varios casos de Alzheimer familiar. As tardes, pola contra, eran adicadas ao traballo de gabinete para a determinación e orde da súa colección, algo que chamou a atención do persoal do Museo de Historia Natural pola súa boa organización e correcta orde taxonómica.

O Museo de Historia Natural quere aproveitar a ocasión para expresar o seu recoñecemento ao xesto de cidadanía e xenerosidade deste tipo de doazóns por parte de particulares e familias que como a de Daniel Rodríguez García, contribúen dalgunha maneira ao coñecemento e divulgación do noso patrimonio natural.

Daniel Rodríguez García traballando no seu gabinete

El MHN, contribuyendo al conocimiento y divulgación del patrimonio natural

El Museo de Historia Natural continúa su labor de albergar colecciones. En esta ocasión, revisamos el material que forma ahora parte de sus fondos después de pertenecer a la colección del particular Daniel Rodríguez García (1911-2001). Esta colección está formada principalmente por material conquiliológico (conchas de moluscos), crustáceos marinos y equinodermos, todos pertenecientes a diversas especies.

Rodríguez García fue un coronel de artillería nacido en Ferrol el 25 de septiembre de 1911. Trabajó como maestro de escuela y químico, además de ocupar el cargo de Teniente de Alcaide del Alcázar de Segovia hasta su jubilación en el año 1975, momento en que comienza su pasión como coleccionista de conchas.

Fue una persona vinculada al ámbito museístico, de hecho en 1964 recibió la Cruz de Alfonso X el Sabio por su labor en la reforma museística de las salas del Alcázar. Visitaba las playas de Ferrolterra casi todas las mañanas para recolectar conchas. Lo hacía tras ejercitar su mente mediante ejercicios y problemas matemáticos, físicos y de geometría, como terapia preventiva ante la presencia de varios casos de Alzheimer familiar. Las tardes, en cambio, las dedicaba al trabajo de gabinete para la determinación y orden de su colección, algo que llamó la atención del personal del Museo de Historia Natural de Ferrol por su buena organización y correcto orden taxonómico.

El Museo de Historia Natural quiere aprovechar esta oportunidad para expresar su agradecimiento al gesto de ciudadanía y generosidad de este tipo de donaciones por parte de personas y familias que, como la de Daniel Rodríguez García, contribuyen de alguna manera al conocimiento y difusión de nuestro patrimonio natural.